تمامی مقالات بیمه تجهیزات الکترونیک سامان

متن تو ضیح

بیمه سرقت گوشی

بیمه سرقت گوشی

بیمه سرقت گوشی یکی از پوشش های بیمه موبایل است که در صورت سرقت موبایل شما برای جایگزین گوشی همراه حمایت می کند فراموش نکنید شرط اصلی استفاده از آن سرقت با شکست حرز می باشد


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل
بیمه گوشی موبایل آیفون

بیمه گوشی موبایل آیفون

بیمه گوشی موبایل آیفون هزینه های گزاف تعمیرات و خسارت های احتمالی برای موبایل آیفون شما را تا پنجاه درصد کاهش می دهد برای اطلاعات کاملتر از بیمه موبایل کلیک کنید


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل
شرایط عمومی بیمه موبایل

شرایط عمومی بیمه موبایل

یکی از شرایط عمومی بیمه موبایل ارائه کارتن به بیمه گر در هنگام دریافت خسارت می باشد حتما این مقاله را مطالعه کنید تا از تفاوت های این بیمه با گارانتی موبایل مطلع شوید


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل
بیمه تبلت

بیمه تبلت

بیمه تبلت زیر مجموعه بیمه تجهیزات الکترونیکی می باشد این بیمه تبلت را در برابر صدماتی مثل شکستگی آبدیدگی و حتی سرقت حمایت کرده اما برای اطلاع از استثنائات بیمه کلیک کنید


تجهیزات الکترونیک
بیمه لب تاب 

بیمه لب تاب 

بیمه لب تاب زیر مجموعه بیمه نامه تجهیزات الکترونیک می باشد بیمه نامه لب تاب شما را در برابر خسارت های ناشی از شکستگی و ضرب خوردگی و آبدیدگی لب تاب حمایت خواهد کرد


تجهیزات الکترونیک