تمامی مقالات بیمه گوشی موبایل سامان

متن تو ضیح

بیمه سرقت گوشی

بیمه سرقت گوشی

بیمه سرقت گوشی یکی از پوشش های بیمه موبایل است که در صورت سرقت موبایل شما برای جایگزین گوشی همراه حمایت می کند فراموش نکنید شرط اصلی استفاده از آن سرقت با شکست حرز می باشد


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل
تفاوت بیمه موبایل و گارانتی چیست

تفاوت بیمه موبایل و گارانتی چیست

تفاوت بیمه موبایل و گارانتی در پوشش های کاربردی بیمه موبایل است که گارانتی موبایل آنها را پشتیبانی نمی کند با مطالعه این مقاله از اهمیت و کاربرد بیمه گوشی موبایل مطلع خواهید شد


گوشی موبایل
بیمه گوشی موبایل آیفون

بیمه گوشی موبایل آیفون

بیمه گوشی موبایل آیفون هزینه های گزاف تعمیرات و خسارت های احتمالی برای موبایل آیفون شما را تا پنجاه درصد کاهش می دهد برای اطلاعات کاملتر از بیمه موبایل کلیک کنید


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل
شرایط عمومی بیمه موبایل

شرایط عمومی بیمه موبایل

یکی از شرایط عمومی بیمه موبایل ارائه کارتن به بیمه گر در هنگام دریافت خسارت می باشد حتما این مقاله را مطالعه کنید تا از تفاوت های این بیمه با گارانتی موبایل مطلع شوید


تجهیزات الکترونیک گوشی موبایل