نماد اعتبار الکترونیک logo-samandehi
شماره پشتیبانی بیمه سامان نمایندگی الماسی

09220418244

فرانشیز بیمه تکمیلی چیست؟

فرانشیز بیمه تکمیلی چیست؟

شرکت های بیمه نسبت به هزینه های درمانی بیمه گذار مسئولیت داشته و این هزینه ها را تقبل خواهد کرد. البته هزینه های درمانی پس از کسورات، تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت خواهد شد. یکی از این کسورات فرانشیز بیمه تکمیلی است! فرانشیز بخشی از هزینه هاست که شرکت بیمه بر عهده نخواهد گرفت و باید بیمه گذار پرداخت کند. بطور مثال اگر هزینه های بیمارستان فرد 5/000/000 تومان و فرانشیز ثبت شده در بیمه نامه 10% باشد؛ شرکت بیمه 4/500/000 تومان از هزینه ها را پرداخت کرده و مابقی که 500/000 تومان است بر عهده بیمه گذار می باشد. بدیهی است که هرچه درصد فرانشیز کمتر باشد، شرکت بیمه مبلغ بیشتر و بیمه گذار مبلغ کمتری از هزینه های بیمارستانی را پرداخت خواهد کرد. همچنین اگر بیمه گذار از بیمه پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) خود نیز استفاده کند، در هنگام پرداخت هزینه های معالجه فرانشیز لحاظ نخواهد شد.

نحوه محاسبه فرانشیز بیمه تکمیلی

بطور کلی فرانشیز بیمه تکمیلی بصورت یک مبلغ معین یا درصدی محاسبه خواهد شد. فرانشیز مبلغ معین به این صورت است که در بیمه نامه یک مبلغ مقررثبت خواهد شد و این مبلغ از هزینه ی معالجه بیمه گذار بر عهده خودش می باشد. فرانشیز درصدی هم به صورت درصدی از هزینه های بیمارستانی بیمه شده می باشد؛ به این صورت که اگر در بیمه نامه فرانشیز 20% قید شده باشد، 20% از هزینه های بیمارستانی بر عهده بیمه گذار است.

روش های محاسبه فرانشیز بیمه تکمیلی سامان

فرانشیز بیمه تکمیلی سامان چقدر است؟

فرانشیز بیمه تکمیلی یکی از مواردیست که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید. چرا که هرچه درصد آن کم باشد به مراتب بیمه شده مبلغ کمتری پرداخت خواهد کرد. فرانشیز بیمه تکمیلی سامان به نوع بیمه نامه بستگی دارد. در بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده فرانشیز ثابت و همیشه 10% است، و در بیمه تکمیلی شرکتی فرانشیز متغییر و بین 10 الی 30% است.

آیا امکان حذف و کاهش فرانشیز دربیمه تکمیلی وجود دارد؟

اکثر متقاضیان به دنبال حذف فرانشیز بیمه نامه هستند اما باید به نوع بیمه نامه و شرایط بیمه گذار توجه کنید. بطور کلی امکان حذف فرانشیز در بیمه تکمیلی انفرادی و خانوادگی وجود ندارد اما در بیمه تکمیلی شرکتی، برای گروه های بیش از 1000 نفر فرانشیز حذف خواهد شد. همچنین هرچه تعداد بیمه شده های بیمه نامه گروهی بیشتر باشد به مراتب فرانشیز آن (بین 10 الی 30%) کمتر خواهد شد.

اطلاعات بیمه تکمیل درمان خرید بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی اطلاعات بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی خرید بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی اطلاعات بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی