نماد اعتبار الکترونیک logo-samandehi
شماره پشتیبانی بیمه سامان نمایندگی الماسی

09220418244

طرح های SME بیمه تکمیلی سامان

طرح های SME بیمه تکمیلی سامان

در کنار طرح های متفاوت بیمه تکمیل درمان که برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد؛ بیمه سامان برای شرکت های کوچک و استارت آپ ها، طرح های SME بیمه تکمیلی سامان را در نظر گرفته است. در حال حاضر 5 طرح SME با حق بیمه و سقف تعهدات متفاوت وجود دارد که متقاضیان می توانند به همراه افراد تحت تکلف خود ( پدر، مادر، همسر، فرزند) یکی از آنها را تهیه کنند. برای اطلاع از حق بیمه و سقف تعهدات طرح SMEجدول زیر را مطالعه کنید.

پوشش ها/ سقف تعهدات طرح ها SME1 SME2 SME3 SME4 SME5
بستری، جراحی عمومی 200.000.000 300.000.000 450.000.000 550.000.000 1.000.000.000
جراحی های تخصصی 400.000.000 600.000.000 900.000.000 1.100.000.000 2.000.000.000
آمبولانس(داخلی و بین شهری) 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
زایمان 40.000.000 50.000.000 55.000.000 75.000.000 80.000.000
پاراکلینیکی 1 20.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 100.000.000
پاراکلینیکی 2 20.000.000 25.000.000 35.000.000 55.000.000 100.000.000
جراحی های سرپایی 10.000.000 15.000.000 25.000.000 50.000.000 100.000.000
آزمایشگاهی 10.000.000 15.000.000 25.000.000 35.000.000 70.000.000
رفع عیوب انکساری دو چشم 20.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 70.000.000
غربالگری جنین 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000
ویزیت، دارو، خدمات اورژانس 3.000.000 5.000.000 12.000.000 15.000.000 25.000.000
دندانپزشکی 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000
درمان نازایی و ناباروری 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000
سمعک 1.500.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
عینک و لنز طبی 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
حق بیمه سالیانه برای هر نفر 19.968.000 26.880.000 29.184.000 33.024.000 39.936.000

حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر (ریال) برای بازه سنی 0 تا 60 سال تمام

طرح ها/ بازه تعدادی گروه های هدف 50-1 نفر 150-51 نفر 200-151 نفر
SME1 2.458.000 2.234.000 2.095.000
SME2 3.197.000 2.906.000 2.725.000
SME3 3.890.000 3.536.000 3.315.000
SME4 4.499.000 4.090.000 3.835.000
SME5 5.682.000 5.165.000 4.842.000

حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر (ریال) برای بازه سنی 61 تا 70 سال تمام

طرح ها/ بازه تعدادی گروه های هدف 50-1 نفر 150-51 نفر 200-151 نفر
SME1 3.687.000 3.351.000 3.142.500
SME2 4.795.500 4.359.000 4.087.500
SME3 5.835.000 5.304.000 4.972.500
SME4 6.748.500 6.135.000 5.725.500
SME5 8.523.000 7.747.500 7.263.000

حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر برای بازه سنی 61 تا 70 سال تمام (صرفا در خصوص مشتریان وفادار)

طرح ها/ بازه تعدادی گروه های هدف 50-1 نفر 150-51 نفر 200-151 نفر
SME1 7.374.000 6.702.000 6.285.000
SME2 9.591.000 8.718.000 8.175.000
SME3 11.670.000 10.608.000 9.945.000
SME4 13.497.000 12.270.000 11.505.000
SME5 17.046.000 15.495.000 14.526.000

چند نکته پایانی:

اطلاعات بیمه تکمیل درمان خرید بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی اطلاعات بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی خرید بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی اطلاعات بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی