نماد اعتبار الکترونیک logo-samandehi
شماره پشتیبانی بیمه سامان نمایندگی الماسی

09220418244

جدول حق بیمه و طرح های بیمه تکمیلی سامان

جدول حق بیمه  و طرح های بیمه تکمیلی

پیشنهاد میکنیم بعد از آشنایی با انواع بیمه تکمیلی، جدول حق بیمه و طرح های بیمه تکمیلی سامان را مشاهده کنید. در حال حاضر بیمه سامان، بیمه تکمیلی درمان را در 15 طرح به متقاضیان خود ارائه میدهد. هر طرح پوشش، حق بیمه، سقف تعهدات متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته و متقاضی با در نظر گرفتن شرایط خود، یکی از طرح ها را انتخاب می کند. سن بیمه گذار در مبلغ حق بیمه تاثیرگذار است و درواقع حق بیمه هر فرد با توجه به سن آن، نسبت به دیگری متفاوت است. برای آگاهی بیشتر جدول زیر را مطالعه کنید.

سن بیمه شده/ طرح ها 0-15 16-50 51-60 61-70 سال تمام 17-75 سال تمام (مشتریان وفادار)
طرح نسیم سامان 3.369.600 3.369.600 3.369.600 5.054.400 6.739.200
طرح مهر سامان 6.020.352 12.040.704 14.448.845 18.061.056 36.122.112
طرح سروش سامان 9.479.808 18.959.616 22.751.539 28.439.424 56.878.848
طرح شمیم سامان 13.298.688 26.597.376 31.916.851 39.896.064 79.792.128
طرح وصال سامان 16.780.608 33.561.216 40.273.459 50.341.824 100.683.648
طرح عقیق سامان 19.476.288 38.952.576 46.743.091 58.428.864 116.857.728
طرح اقتصادی 5.616.000 11.232.000 13.478.400 16.848.000 33.696.000
طرح منتخب 8.873.280 17.746.560 21.295.872 26.619.840 53.239.680
طرح ویژه 12.355.200 24.710.400 29.652.480 37.065.600 74.131.200
طرح جامع 15.387.840 30.775.680 36.930.816 46.163.520 92.327.040
طرح ممتاز سامان 17.746.560 35.493.120 42.591.744 53.239.680 106.479.360
طرح اقتصادی محدود 5.166.720 10.333.440 12.400.128 15.500.160 31.000.320
طرح منتخب محدود 7.750.080 15.500.160 18.600.192 23.250.240 46.500.480
طرح ویژه محدود 9.659.520 19.319.040 23.182.848 28.978.560 57.957.120
طرح جامع محدود 11.344.320 22.688.640 27.226.368 34.032.960 68.065.920

سقف تعهدات به تفکیک طرح ها

تعهدات/ طرح ها بیمارستانی اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 پاراکلینیکی گروه اول پاراکلینیکی گروه دوم جراحی های مجاز سرپایی خدمات آزمایشگاهی جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری زایمان ویزیت و دارو دندانپزشکی نازایی رفع عیوب انکساری دو چشم سمعک
طرح نسیم سامان 150.000.000 300.000.000 - - - - 1.500.000 - - - - - -
طرح مهر سامان 30.000.000 60.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000 15.000.000 6.000.000 1.500.000
طرح سروش سامان 50.000.000 100.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 20.000.000 10.000.000 2.500.000
طرح شمیم سامان 80.000.000 160.000.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 30.000.000 16.000.000 4.000.000
طرح وصال سامان 150.000.000 300.000.000 15.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 50.000.000 8.000.000 10.000.000 50.000.000 20.000.000 6.000.000
طرح عقیق سامان 375.000.000 750.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000
طرح اقتصادی 30.000.000 60.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000 - - -
طرح منتخب 50.000.000 100.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 - - -
طرح ویژه 80.000.000 160.000.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 - - -
طرح جامع 150.000.000 300.000.000 15.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 50.000.000 8.000.000 10.000.000 - - -
طرح ممتاز سامان 375.000.000 75.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 - - -
طرح اقتصادی محدود 30.000.000 60.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.000.000 15.000.000 1.000.000 - - - -
طرح منتخب محدود 50.000.000 100.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 20.000.000 2.000.000 - - - -
طرح ویژه محدود 80.000.000 160.000.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 - - - -
طرح جامع محدود 150.000.000 300.000.000 15.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 50.000.000 8.000.000 - - - -

و چند نکته پایانی:

اطلاعات بیمه تکمیل درمان خرید بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی اطلاعات بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی