نماد اعتبار الکترونیک logo-samandehi
شماره پشتیبانی بیمه سامان نمایندگی الماسی

09220418244

Paraclinical coverage of supplementary insurance

پوشش هزینه های پاراکلینیکی در بیمه تکمیلی چیست

امکان دارد زمانی که لیست پوشش های بیمه تکمیلی درمان را مطالعه می کنید، برایتان سوال پیش بیاید که پوشش هزینه های پاراکلینیکی در بیمه تکمیلی چیست؟ اغلب افراد، تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهند، از اهمیت آن غافل هستند. با بروز کوچک ترین بیماری ها، خواهند فهمید که سلامتی جز سرمایه های مهم زندگی بشمار می آید. اما بقول معروف، بیماری مانند شتریست که در خانه همه میخوابد؛ و تنها بیمه های درمانی هستند که در شرایط سخت بیماری به شما کمک خواهند کرد. بیمه تکمیلی نیز جز یکی از بیمه های درمانی است؛ با تهیه بیمه نامه تکمیلی درمان، هزینه های درمانی شما تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.

پوشش پاراکلینیکی یکی از پوشش های کاربردی بیمه تکمیل درمان است؛ و در زمان هایی که شما فکرش را هم نمی کنید، به شما کمک خواهد کرد.

در واقع پاراکلینیک، مجموعه خدمات و هزینه های درمان بیماری های نهفته و ناهنجاری های موجود در بدن است؛ که با معاینه عادی تشخیص داده نمی شود و برای تشخیص آن نیاز به آزمایش های پیشرفته است.

انواع گروه های پوشش پاراکلینیکی بیمه تکمیلی

بیمه سامان هزینه های پاراکلینیکی را در دو گروه به بیمه گذار ارائه میدهد؛ انواع گروه های پوشش پاراکلینیکی بیمه تکمیلی به شرح زیر می باشند:

پاراکلینیکی گروه اول

با تهیه پوشش های پاراکلینیکی گروه اول در هنگام بروز هر یک از موارد زیر، بیمه گر شما را حمایت خواهد کرد:

پاراکلینیکی گروه دوم

با تهیه پوشش های پاراکلینیکی گروه دوم در هنگام بروز هر یک از موارد زیر، بیمه گر شما را حمایت خواهد کرد:

سقف پوشش پاراکلینیکی بیمه تکمیلی درمان سامان

سقف پوشش پاراکلینیکی در بیمه تکمیلی

سقف پوشش پاراکلینیکی در بیمه تکمیلی متغیر است و به فاکتور های مختلفی بستگی دارد.

دوره انتظار خدمات پاراکلینیکی در بیمه درمان تکمیلی چقدر است

در واقع شرکت های بیمه، برای اطمینان از صحت سلامت بیمه گذار، گذراندن دوره انتظار را برای عموم بیمه گذاران الزامی می دانند. اما در رابطه با پوشش های پاراکلینیکی باید بگوییم که، این پوشش پرکاربرد دوره انتظار نداشته و امکان استفاده از پوشش پاراکلینیک از ابتدای صدور بیمه نامه وجود دارد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارات پاراکلینیکی بیمه سامان

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارات پاراکلینیکی بیمه سامان عبارت اند از:

لازم به ذکر است اسناد پاراکلینیکی به هیچ عنوان عودت نمی گردد؛ از ارائه اصل مدارك پاراکلینیک خودداری کنید.

اطلاعات بیمه تکمیل درمان خرید بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی اطلاعات بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی خرید بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی اطلاعات بیمه تکمیل درمان گروهی و شرکتی