نماد اعتبار الکترونیک logo-samandehi
شماره پشتیبانی بیمه سامان نمایندگی الماسی

09220418244

بیمه کیلومتری سامان بدنه

بیمه بدنه کیلومتری یا پیمایشی خودرو

از آنجایی که بیمه سامان معروف به بیمه ای مشتری مدار است، بیمه بدنه کیلومتری یا پیمایشی خودرو را در اختیار بیمه گذاران محترم قرار داده، تا در حق بیمه پرداختی آنها صرفه جویی کند. اگر قبلا بیمه بدنه سامان را تهیه کرده باشید می دانید، متوسط پیمایش خودرو برای تمامی بیمه گذاران 15000 کیلومتر در نظر گرفته شده است. و فرقی نمی کند خودرو بیمه گذار در طول اعتبار بیمه بدنه، کمتر و یا بیشتر از این عدد حرکت کرده باشد؛ بیمه گذار موظف است حق بیمه مربوطه را پرداخت کند. در واقع بیمه بدنه پیمایشی همان بیمه بدنه خودرو است، و تنها تفاوت آنها حق بیمه ارزانتر بیمه بدنه پیمایشی می باشد. بطوریکه شرکت بیمه تمامی خدمات بیمه بدنه را در مقابل حق بیمه کمتر، به بیمه گذار ارائه می دهد. افراد با توجه به مسافتی که در طول یک سال طی می کنند، حق بیمه بدنه کیلومتری را به شرکت بیمه پرداخت خواهند کرد. در ادامه با این بیمه نامه اقتصادی بیشتر آشنا خواهیم شد.

پوشش های بیمه بدنه کیلومتری

امکان استفاده از پوشش های بیمه بدنه کیلومتری، برای بیمه گذار با پرداخت حق بیمه میسر می شود. پوشش های بیمه بدنه سامان عبارت اند از:

پوشش های اصلی بیمه بدنه کیلومتری سامان

پوشش های اضافی در بیمه بدنه کیلومتری

تهیه پوشش های اضافی در بیمه بدنه کیلومتری، الزامی نمی باشد. بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافه تر، می تواند از پوشش های اضافی بیمه بدنه استفاده کند. پوشش های الحاقی بیمه بدنه کیلومتری عبارت اند از:

استثنائات بیمه بدنه پیمایشی

شرکت بیمه در برخی موارد بیمه گذار را حمایت نخواهد کرد. استثنائات بیمه بدنه پیمایشی به شرح زیر می باشند:

مزیت خرید بیمه بدنه کیلومتری

از مزیت خرید بیمه بدنه کیلومتری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

طرح های بیمه بدنه کیلومتری سامان

شرکت بیمه با توجه به میزان تردد افراد، طرح های بیمه بدنه کیلومتری سامان را به بیمه گذاران ارائه می دهد. بیمه سامان با ارائه سه طرح بیمه بدنه کیلومتری با پیمایش 5000 کیلومتر، 8000 کیلومتر، 12000 کیلومتر، مشتریان خود را بر اساس میزان حرکت خودرو از پرداخت حق بیمه اضافی معاف کرده؛ لازم به ذکر است متقاضیان می توانند، میزان کیلومتر درخواستی خود را در بیمه نامه ثبت کرده و به همان اندازه حق بیمه پرداخت کنند. همچنین امکان استفاده از طرح کیلومتر مازاد، برای بیمه گذاران وجود دارد.

طرح کیلومتر مازاد بیمه بدنه پیمایشی سامان

ممکن است خودرو، مسافتی بیشتر از کیلومتر مصرفی ذکر شده در بیمه نامه را، قبل از پایان اعتبار بیمه نامه طی کند؛ در این حالت بیمه گذار می تواند طرح کیلومتر مازاد بیمه بدنه پیمایشی سامان را انتخاب کرده؛ و از بسته 5000 کیلومتر مصرفی استفاده کند.

عوامل موثر بر قیمت بیمه بدنه کیلومتری سامان

قیمت بیمه بدنه کیلومتری، برای تمامی خودرو ها یکسان نمی باشد. عوامل موثر بر قیمت بیمه بدنه کیلومتری سامان به شرح زیر می باشند:

قاعده نسبی بیمه بدنه پیمایشی (کیلومتری) سامان

بیمه سامان برای پرداخت خسارت بیمه بدنه، از قاعده نسبی بیمه بدنه پیمایشی (کیلومتری) سامان استفاده می کند. در واقع بیمه گر برای محاسبه خسارت بیمه بدنه، از فرمول زیر استفاده می کند:

خسارت قابل پرداخت = (حق بیمه پرداختی/ مبلغ کل حق بیمه ای که بیمه گذار موظف به پرداخت آن می باشد) * خسارت کل

قاعده نسبی بیمه بدنه کیلومتری سامان

دستگاه دور ورز یا کیلومتر شمار سامان

صدور بیمه بدنه کیلومتری سامان به دو روش زیر انجام می شود:

برای صدور بیمه بدنه کیلومتری با دستگاه دور ورز؛ در بازدید اولیه شرکت بیمه این دستگاه را در خودرو شما نصب می کند. نصب این دستگاه به منظور نظارت کیلومتر مصرفی شماست. زمانی که کیلومتر مصرفی شما رو به اتمام باشد، پیامکی به منظور تمدید بیمه بدنه کیلومتری، به شما ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است، در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با شرکت بیمه، بیمه گذار موظف است دستگاه کیلومتر شمار را در اسرع وقت به شرکت بیمه تحویل دهد.

مزایای تهیه بیمه بدنه کیلومتری سامان با دستگاه کیلومتر شمار(دستگاه دور ورز):

از مزایای تهیه بیمه بدنه کیلومتری سامان با دستگاه کیلومتر شمار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خرید بیمه بدنه خودرو اطلاعات بیمه بدنه خودرو